Granatæble juice stabiliserer PSA ved prostatakræft

[7] Woo TC, Choo R, Jamieson M, Chander S, Vieth R. Pilot study: potential role of vitamin D (Cholecalciferol) in patients with PSA relapse after definitive therapy. Nutr Cancer. 2005;51(1):32-6.

Forskningen viser, at D-vitamin hjælper med at bekæmpe kræft via adskillige mekanismer, som alle spiller en vigtig rolle i kræftudviklingen. Først og fremmest fremmer den celledifferentieringen d.v.s. medvirker til at cellerne beholder deres evne til at fungere efter hensigten.

D-vitamin forbedrer prognosen ved prostatakræft
I et nyere studie undersøgte forskerne sammenhængen mellem udsættelse for sollys og prostatakræft. Ved at sammenligne 450 mænd med fremskreden prostatakræft med 450 mænd uden sygdommen fandt de, at de mænd, der var meget i solen, havde en 50% mindre risiko for prostatakræft end de, der kun var var kort tid i solen.

[3] Gorham ED, Garland CF, Garland FC, et al. Vitamin D and prevention of colorectal cancer. J Steroid Biochem Mol Biol. 2005 Oct;97(1-2):179-94.

Et andet studie – denne gang et dyreforsøg – viste at D-vitamin hæmmede lungemetastaser.[10]

I Polyp Prevention Trial (PPT), som var et omfattende randomiseret, klinisk forsøg, analyserede forskerne forskellige fødevarers indflydelse på tilbagefald af polypper (adenomer) i tyktarmen.[5] Den type polypper anses for at være mulige forstadier og dermed et forvarsel om tyktarmskræft. De fandt, at et lavt indtag af kalcium og D-vitamin var associeret med forøget risiko for tilbagefald af disse polypper.

Årsagen til dette var ifølge forskerne at sollys beskytter mænd mod prostatakræft ved at danne D-vitamin. Da der kan være en sammenhæng mellem udsættelse for sollys og hudkræft, anbefalede de at få deres D-vitamin fra kosten eller som tilskud.[6]

Forskere har undersøgt brugen ad D-vitamin til reduktion af risikoen for mange forskellige kræftformer bl.a. tyktarmskræft, brystkræft, prostatakræft, æggestokkræft, spiserørskræft, nyrekræft og blærekræft. De mener desuden, at D-vitamin også kan forbedre kræftbehandlingernes effekt for de, der har fået sygdommen. En amerikansk oversigtsartikel anslog for få år siden, at mellem 50.000 og 70.000 amerikanere dør for tidligt af kræft hvert år på grund af mangel på D-vitamin.[1]

[2] van den Bemd GJ, Chang GT. Vitamin D and vitamin D analogs in cancer treatment. Curr Drug Targets. 2002 Feb;3(1):85-94.

C-vitamin i store doser kan lede til nyresten, og har man tendens til nyresten eller lider af nedsat nyrefunktion, bør man være særlig forsigtig.

C-vitamin (også kaldet ascorbinsyre) er et livsnødvendigt stof, som primært findes i frugt og grøntsager. Det anbefales, at vi får mindst 75 mg om dagen.

I 1970’erne blev der offentliggjort beskrivelser af patienter med fremskreden kræft i bl.a. tarm, lunger, mave, bryst, nyre, blære og æggestokke, der – som supplement til deres øvrige behandling – blev behandlet med store mængder C-vitamin enten i pilleform eller ved indsprøjtninger. Resultaterne pegede i retning af en forbedret overlevelse hos de ellers uhelbredelige kræftpatienter.

Der er forskning, der peger på, at store doser C-vitamin hæmmer effekten af kemo- og stråleterapi, og der er forskning, der tyder på den modsatte effekt.

Der er således ingen klar videnskabelig dokumentation for positive effekter af behandling med C-vitamin. På den internationale hjemmeside over igangværende kliniske studier, er der registeret et enkelt klinisk studie. Her er formålet at undersøge om indsprøjtninger med C-vitamin fremmer effekten af kemoterapi (Docetaxel). Studiet forventes afsluttet i 2030.

I nogle tilfælde gives behandlingen som piller, man skal sluge, i andre tilfælde direkte i blodbanen ved indsprøjtninger (i drop).

Der blev i den sammenhæng fremsat hypoteser om, at C-vitamin muligvis både kunne øge effekten af kemoterapi og mindske kemoterapiens bivirkninger.

Nogle kræftpatienter vælger en behandling, hvor man får meget store doser C-vitamin enten som piller eller indsprøjtninger. Forskerne ved endnu ikke, om C-vitamin har en effekt på kræftceller, men C-vitamin kan påvirke effekten af kemoterapi og strålebehandling, det er derfor vigtigt at tale med sin læge, hvis man overvejer C-vitamin i højdosis.

C-vitamin i høje doser kan have indvirkning på den kræftbehandling, du får på hospitalet, og derfor er det vigtigt at tale med din læge, hvis du overvejer behandling med C-vitamin.